Category Archives: Obaveštenja

NOSTRIFIKACIJA INOSTRANIH DIPLOMA

NOSTRIFIKACIJA INOSTRANIH DIPLOMA

U Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja otvoren je ENIK/NARIK centar za priznavanje stranih visokoškolskih diploma studenta koji žele da se zaposle, dok je fakultetima ostavljen deo priznavanja diploma radi nastavka studija.

Regulisani su i vremenski rokovi i novac koji je potreban – ceo postupak se završava najduže u roku od 90 dana, po ceni od 3500 dinara.

Koja su dokumenta potrebna ?